huursubsidie

Van iedere huurder wordt verwacht dat hij een redelijk deel van zijn inkomen aan huur besteedt. Maar wanneer de huurlast daarboven komt, kan de overheid bij springen. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen en de huurprijs.

De overheid past niet altijd het hele bedrag bij wat ligt tussen de feitelijke huurprijs en het bedrag dat men kan betalen. Zoiets geldt vooral bij woningen met zeer hoge huren. De hoogte van de bijdrage wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van de hoogte van inkomens en huren. Wanneer iemands inkomen sneller stijgt dan de algemene ontwikkelingen, dan zal hij minder huursubsidie krijgen. Alleen huurders van zelfstandige woonruimte hebben recht op huursubsidie. Wat dat betreft wordt een uitzondering gemaakt voor alleenstaanden; die kunnen ook een bijdrage krijgen wanneer ze huurder zijn van een zogenoemde wooneenheid: woonruimte die deel uitmaakt van een woongebouw, een complex voor huisvesting voor alleenstaanden. Wel moet zo’n complex dan in handen zijn van een erkende en niet op winst uitzijnde instelling.

De subsidieregeling geldt voor gehuwden, voor alleenstaanden boven de 30 en voor samenwonenden; voor alleenstaanden onder de 30 geldt een speciale regeling. Men kan in aanmerking komen voor huursubsidie wanneer het belastbaar inkomen beneden een bepaalde, steeds aangepaste grens blijft en de kale huurprijs tussen een minimum- en maximumbedrag valt. Informatie bij de gemeente.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone