Berichten uit de categorie: Wonen

Wie in een huis wil gaan wonen, heeft in de eerste plaats een mondelinge of schriftelijke huurovereenkomst nodig. Dat geldt natuurlijk niet voor een koophuis. Daarnaast is in veel gemeenten nog altijd een woonvergunning vereist. Dat wil zeggen: een toestemming van de betrokken gemeente om het gehuurde of gekochte huis te gaan bewonen. Die woonvergunning is nodig omdat er in Nederland nog steeds woningnood is.

Kraken

Wanneer men woonruimte kraakt, kan men op twee problemen stuiten. In de eerste plaats heeft men geen overeenkomst met de eigenaar, in de tweede plaats heeft men geen woonvergunning van de gemeente. Het kan blijken dat de woning door iemand anders in gebruik is. In zo’n geval is er sprake van huisvredebreuk door de krakers, en dat is zonder meer strafbaar. Betreft het een ruimte Read More →

woningruil

Bij woningruil hebben de ruilpartners toestemming nodig van de verhuurders van de betreffende woning. Ook moet de gemeente toestemming geven, dit in verband met de woonvergunningen. Het komt vaak voor dat de verhuurder weigert aan de woningruil mee te werken. Sinds 1979 kan men zich in zo’n geval tot de Kantonrechter wenden. Deze kan de huurder toestemming geven om zijn ruilpartner in zijn plaats te Read More →

huurgewenning

Huurders die als gevolg van stadsvernieuwing plotseling een veel hogere huur moeten betalen dan ze tot dan toe deden, kunnen een beroep doen op de regeling betreffende huurgewenning. Een bepaald bedrag wordt dan van overheidswege bijgepast. Dit geldt slechts voor een beperkt aantal jaren; het wordt naar gelang de tijd verstrijkt een steeds lager bedrag.

huursubsidie

Van iedere huurder wordt verwacht dat hij een redelijk deel van zijn inkomen aan huur besteedt. Maar wanneer de huurlast daarboven komt, kan de overheid bij springen. De hoogte van deze bijdrage hangt af van het inkomen en de huurprijs. De overheid past niet altijd het hele bedrag bij wat ligt tussen de feitelijke huurprijs en het bedrag dat men kan betalen. Zoiets geldt vooral Read More →