weduwenpensioen

Een weduwe komt voor dit pensioen in aanmerking in de volgende gevallen:

- als ze arbeidsongeschikt is op en sinds de dag van overlijden van haar echtgenoot en deze arbeidsongeschiktheid ten minste drie maanden duurt;

- als ze een ongehuwd eigen kind of pleegkind heeft dat is geboren voor of op de dag van overlijden van haar man;

- als ze zwanger is op de dag van overlijden van haar echtgenoot;

- als ze 40 jaar of ouder is op de laatste dag van de maand waarin haar echtgenoot is overleden:

- als ze tussen 35 en 40 jaar oud is op de laatste dag van de maand waarin haar man is overleden, ze een eigen kind heeft of gehad heeft, dat voor de dag van overlijden van haar man gehuwd was, of dat voor of op de dag van overlijden van haar man zelf is overleden; dit tenzij op de laatste dag van de maand waarin het kind gehuwd of overleden is, de moeder de leeftijd van 35 jaar nog niet heeft bereikt.


De weduwe heeft géén recht op pensioen als de man op het moment dat het huwelijk werd gesloten 65 jaar of ouder was. Heeft het huwelijk al vijf jaar geduurd, dan vervalt deze beperking. Hetzelfde geldt voor het geval er een of meer kinderen uit dit huwelijk zijn geboren. De vrouw met wie de overleden man gehuwd geweest is, maar van hem is gescheiden, telt toch als weduwe, behalve natuurlijk als ze hertrouwd is.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone