Berichten uit de categorie: Uitkeringen

We kennen in Nederland een groot aantal sociale wetten die bedoeld zijn om mensen financieel te steunen die, om welke reden dan ook, niet (meer) in staat zijn hun werk te doen. Die wetten worden in deze categorie kort behandeld en ook de gebruikelijke lettercombinaties, waarmee ze kortheidshalve worden aangeduid, komen aan de orde. We hopen daardoor wat licht te brengen in het soms donkere sociale verzekeringswoud.

Tijdens het plaatsen van deze berichten zitten we nog in de overgangsfase naar de aangekondigde ingrijpende wijziging van het stelsel van sociale verzekeringen. Als een voorschot hierop zijn reeds enkele wijzigingen aangebracht in het huidige stelsel en zijn enkele nieuwe regelingen ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de zgn. voor-deurdelersregeling. Met deze veranderingen is zoveel mogelijk rekening gehouden.

Houd er rekening mee dat enkele onderwerpen ondertussen verouderd kunnen zijn.

kinderbijslag

De algemene kinderbijslagwet geldt voor alle ingezetenen van ons land, uitzonderingen daargelaten. We krijgen kinderbijslag vanaf het eerste kind. Iedereen boven de 15 jaar is verzekerd; krijgt men dus vóór zijn 15e jaar een kind, dan krijgt men geen kinderbijslag. Men krijgt het geld voor eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen wanneer ze jonger dan 16 jaar zijn en tot de huishouding behoren. Behoren ze tot Read More →

wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt alleen betaald aan volle wezen. Zowel vader als moeder moeten dus zijn overleden. Als volle wees telt in dit verband ook het onwettige kind waarvan de moeder is overleden, en dat niet door de vader is erkend. De wezen moeten jonger zijn dan 16 jaar, of, wanneer ze onderwijs volgen, jonger dan 26. Ook aan 16 en 17-jarigen die invalide zijn kan Read More →

weduwenpensioen

Een weduwe komt voor dit pensioen in aanmerking in de volgende gevallen: – als ze arbeidsongeschikt is op en sinds de dag van overlijden van haar echtgenoot en deze arbeidsongeschiktheid ten minste drie maanden duurt; – als ze een ongehuwd eigen kind of pleegkind heeft dat is geboren voor of op de dag van overlijden van haar man; – als ze zwanger is op de Read More →

algemene weduwen en wezenwet

De AWW is weer een zogenoemde volksverzekering en deze wet kent drie soorten uitkeringen: een weduwenpensioen, een tijdelijke uitkering voor een weduwe en een wezenpensioen. Komt men voor zo’n uitkering in aanmerking, dan begint deze op de eerste dag van de maand waarin de echtgenoot en/of de vader overlijdt, mits natuurlijk de aanvraag tijdig wordt ingediend. Zou men daarmee bijvoorbeeld jaren wachten, dan kan slechts Read More →