wat kost een advocaat

Dat is moeilijk te zeggen. Niet alleen doordat er een zekere vrijheid is om het tarief te bepalen, maar ook doordat zo’n tarief beïnvloed kan worden door de belangen die er bij processen op het spel staan.

Menigeen zal schrikken van dat bedrag, maar bedacht moet worden dat daarin ook alle kantoorkosten begrepen zijn. Een advocaat kan alleen goed werken als hem een tamelijk uitgebreid administratief apparaat (secretaressen, boekhouding, bibliotheek, archief etc.) ter beschikking staat.

In de advocatuur is het gebruikelijk dat men aan cliënten die moeten betalen een voorschot vraagt. Dit is ten opzichte van andere beroepen merkwaardig; een belastingconsulent zal dat niet gauw doen. Er is wel een verklaring voor. In de praktijk blijkt dat veel mensen niet graag geconfronteerd worden met hun problemen en als zij eenmaal een oplossing hebben bereikt in veel gevallen hun rekening niet betalen.

De cliënt heeft recht op een gespecificeerde declaratie. Vindt hij dat de declaratie buitengewoon hoog is, dan kan hij die voorleggen aan de Deken van de lokale Orde van Advocaten. Deze stelt dan de juiste hoogte ervan vast.

In het beroep van advocaat kunnen zeer ernstige fouten gemaakt worden. Als bijvoorbeeld een advocaat belooft in beroep te gaan van enige beslissing, en er staat een bepaalde termijn om dat beroep in te stellen, dan kan grote schade ontstaan als de advocaat vergeet dat beroep in te stellen. Voor fouten die leiden tot schade voor de cliënt is de advocaat, mits deze daaraan schuld heeft, aansprakelijk voor een vergoeding. De meeste advocaten zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone