rechtswinkel

Eerder in deze categorie is al gewezen op het feit dat medewerkers van zogenoemde Rechtswinkels hebben aangetoond dat er een leemte in de rechtshulp bestond. Hun betoog kwam erop neer dat de rechtzoekende onvoldoende mogelijkheden had om goede rechtshulp te verkrijgen. Zij wilden bewerkstelligen dat er een nieuw systeem van rechtshulp ontstond waarin o.a. de Bureaus voor Rechtshulp een plaats was toebedacht. Zolang dat nog niet het geval was, boden zij zelf de rechtshulp waarvan zij meenden dat de rechtzoekende er recht op had.

In het begin, rond de jaren ’70, ontstonden er dan ook zeer veel Rechtswinkels, over heel Nederland verspreid. Inmiddels zijn de Bureaus voor Rechtshulp gekomen en nu zijn er minder Rechtswinkels, ook al doordat ze hun doel ten dele hebben bereikt. Thans zijn er nog ongeveer 45. De Rechtswinkels houden zich nu voornamelijk bezig met zogenoemde structurele rechtshulp. Dat wil zeggen dat ze zich bezighouden met bepaalde juridische problemen die steeds weer terugkomen. Ze gaan ervan uit dat het beter is iets te doen aan de oorzaken van die problemen dan dat telkens moeilijkheden moeten worden opgelost die daaruit ontstaan.

De Rechtswinkels hebben ook al bij hun oprichting gezegd dat zij zichzelf overbodig willen maken door te zorgen voor een goed systeem van rechtshulp.

Aan de Rechtswinkels nemen meestal studenten deel, maar ook advocaten en andere afgestudeerde juristen. Veelal beperken de Rechtswinkels zich, voor zover ze nog rechtshulp verlenen, tot eenvoudige adviezen. Zij houden spreekuren. Aan hun hulp zijn weinig of geen kosten verbonden. In sommige winkels vraagt men een gering bedrag aan administratiekosten.

Is de zaak te ingewikkeld voor de Rechtswinkel dan zal de Rechtswinkel verwijzen naar een advocaat. En die kan zijn werk weer grotendeels kosteloos doen doordat een toevoeging kan worden aangevraagd bij het Bureau voor Rechtshulp.

Er is soms wel verschil in de zaken waarmee Rechtswinkels zich bezighouden. Het kan dan ook voorkomen dat een Rechtswinkel waartoe u zich wendt, u het advies geeft naar een andere Rechtswinkel te gaan, omdat juist die vertrouwd is met het probleem waarmee u worstelt.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone