rechtskundig adviseur

Eigenlijk kan iedereen in Nederland, die dat wil, juridisch advies verlenen. Maar niet iedereen mag zich advocaat of deurwaarder noemen. Daarvoor moet men beëdigd zijn.

In het algemeen gesproken is het dan ook minder aan te bevelen in zee te gaan met mensen die zich juridisch adviseur noemen en ter zake weinig kunnen bieden.

Dat is wel het geval met een groep van ongeveer 90 rechtskundig adviseurs, die zich verenigd hebben in de Nederlandse Vereniging van Rechtskundig Adviseurs. Ofschoon zij geen jurist zijn, hebben ze wel ervaring opgedaan in de praktijk van het rechtswezen. Men kan dan ook alleen toegelaten worden als lid, indien men benoembaar is als deurwaarder. Dat wil zeggen dat men candidaat-deur-waarder moet zijn en tenminste een aantal jaren moet hebben gewerkt op een deurwaarderskantoor; de minimum-leeftijd voor toelating is 23 jaar.

Als men kan aantonen dat men zich op een andere manier juridische deskundigheid heeft weten eigen te maken, dan kan ook op die grond toelating geschieden. Als extra eis geldt nog dat het lid goed bekend moet staan.

De vereniging beoogt een bonafide uitoefening van het beroep. Daarmee is een zekere bescherming gegeven voor de rechtshulpzoekende.

Het werk dat de rechtskundig adviseur doet bestaat voornamelijk uit rechtshulp in al die zaken die door de Kantonrechter worden behandeld.

Ook doen zij wel zaken voor de Raden van Beroep.

De Vereniging van Rechtskundig Adviseurs kent ook een college van toezicht dat klachten kan onderzoeken en straffen kan opleggen, variërend van een waarschuwing tot het afnemen van het lidmaatschap van de vereniging.

De rechtskundig adviseur werkt niet met een vast tarief; het is daarom goed tevoren te vragen wat de kosten zijn.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone