deurwaarder

Zoals reeds is opgemerkt, denken velen bij het woord deurwaarder eerder aan een taak bij executies (het openbaar verkopen van bezittingen van mensen die hun schulden niet kunnen voldoen) dan aan een taak die bestaat uit het verlenen van rechtshulp.

Het meeste werk dat een deurwaarder verricht, doet hij in opdracht van burgers, particulieren. Hij is echter een beëdigd openbaar ambtenaar en wordt benoemd door de koningin. Voor het uitoefenen van het vak deurwaarder behoeft men geen ‘Meester’ te zijn. Men begint als aspirant-deurwaarder en daarvoor moet men een middelbare schoolopleiding hebben genoten. Dan volgt de aspirant een vakopleiding, welke wordt afgesloten met een staatsexamen.

Alle deurwaarders gezamenlijk zijn verenigd in de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.

De deurwaarder is er om gerechtelijke aankondigingen en bekendmakingen te doen, om dagvaardingen uit te brengen, om vonnissen te betekenen en exploten te doen. Allemaal ingewikkelde woorden die erop neerkomen dat de deurwaarder belast is met het officieel inkennisstellen en aanzeggen van allerlei gerechtelijke handelingen en vonnissen. Bij sommige veilingen is de aanwezigheid van een deurwaarder verplicht.

Oorspronkelijk betekent deurwaarder het bewaren van de deur. Van oudsher heeft hij dan ook de taak om op de rechtzittingen, denk vooral aan de strafrechtzittingen, dienst te doen. Daar kondigt hij de zaken af, kontro-leert wie er binnen komt en regelt de goede gang van zaken op de zitting. Het zijn deze taken die de deurwaarder vaak omgeven met een nogal grimmig waas.

Daarnaast doet de deurwaarder zijn werk als rechtshulpverlener, en wel op die gebieden waar hij kan optreden. Dat kan dus niet op de gebieden waar alleen advocaten toegelaten worden, zoals bij de Rechtbank en het Hof. Met name in arbeidsrechtzaken en huurzaken, die door de Kantonrechter worden beslist, is de deurwaarder voor velen een vertrouwde raadsman.

Een andere bezigheid van de deurwaarder is het innen van kleine vorderingen (incasso’s). Dat laatste doet hij gewoon in opdracht van cliënten.

De deurwaarder is gebonden aan tarieven en voorschriften van de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.
Zoals bij de wet-WROM al aan de orde is geweest, kan een deurwaarder voor rechtsbijstand worden toegevoegd aan degene die zich daarvoor tot het Bureau voor Rechtshulp wendt. Natuurlijk kan men ook naar de deurwaarder van zijn keuze gaan en hij kan dan die toevoeging regelen. Ook de deurwaarder is aansprakelijk voor zijn handelen. Maakt hij een beroepsfout dan kan de cliënt hem aanspreken.

Als ambtenaar kent hij speciale tuchtrechtelijk bepalingen; hij kan disciplinaire straffen oplopen, van berisping tot ontslag.

Speciale vermelding verdient nog de belasting-deurwaarder. Dat is iemand die in dienst is van het Rijk, waarvoor hij belastinggelden int. Dat is het enige dat déze deurwaarder doet.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone