Berichten uit de categorie: Rechtshulp

We hebben het al vaker genoemd, gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen. Daarvoor is vaak juridische hulp nodig. Ook is men in veel gevallen verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een ander, een advocaat. Nu zijn er in ons land talrijke personen en organisaties die zich bezighouden met het verlenen van rechtshulp. Hoe daaruit een juiste keus te maken? In deze categorie hopen we u op dit gebied een beetje wegwijs te maken

mijnrecht

rechtskundig adviseur

Eigenlijk kan iedereen in Nederland, die dat wil, juridisch advies verlenen. Maar niet iedereen mag zich advocaat of deurwaarder noemen. Daarvoor moet men beëdigd zijn. In het algemeen gesproken is het dan ook minder aan te bevelen in zee te gaan met mensen die zich juridisch adviseur noemen en ter zake weinig kunnen bieden. Dat is wel het geval met een groep van ongeveer 90 Read More →

rechtswinkel

Eerder in deze categorie is al gewezen op het feit dat medewerkers van zogenoemde Rechtswinkels hebben aangetoond dat er een leemte in de rechtshulp bestond. Hun betoog kwam erop neer dat de rechtzoekende onvoldoende mogelijkheden had om goede rechtshulp te verkrijgen. Zij wilden bewerkstelligen dat er een nieuw systeem van rechtshulp ontstond waarin o.a. de Bureaus voor Rechtshulp een plaats was toebedacht. Zolang dat nog Read More →

deurwaarder

Zoals reeds is opgemerkt, denken velen bij het woord deurwaarder eerder aan een taak bij executies (het openbaar verkopen van bezittingen van mensen die hun schulden niet kunnen voldoen) dan aan een taak die bestaat uit het verlenen van rechtshulp. Het meeste werk dat een deurwaarder verricht, doet hij in opdracht van burgers, particulieren. Hij is echter een beëdigd openbaar ambtenaar en wordt benoemd door Read More →

klachten over advocaat

Zoals gezegd kan men naar het Bureau voor Rechtshulp gaan om een andere advocaat toegevoegd te krijgen, indien men niet tevreden is. Het kan echter ook zijn dat men zwaardere klachten heeft over de advocaat dan alleen maar het gevoel dat het niet klikt. Met deze klachten kan men naar de Deken van de Orde van Advocaten gaan. Deze houdt spreekuur in de rechtbank. Hij Read More →