misdrijf en overtreding

In het strafrecht maken we onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Beide worden ook wel delicten genoemd. Het verschil tussen misdrijf en overtreding is belangrijk, maar moeilijk precies weer te geven.

In het algemeen kunnen we stellen dat overtredingen lichtere zaken zijn, en misdrijven zwaardere. In de wet wordt precies vermeld of iets een overtreding dan wel een misdrijf is. Een paar voorbeelden. Rijden onder invloed is een misdrijf; rijden door rood licht is een overtreding.

Doodslag is een misdrijf; met 200 km per uur over de snelweg rijden is een overtreding. Uit deze voorbeelden blijkt dat in sommige gevallen kan worden bediscussieerd of iets terecht een misdrijf of een overtreding heet. Sommige mensen vinden namelijk dat te snel rijden in bijvoorbeeld woonwijken een misdrijf is, omdat het nogal eens voorkomt dat kinderen worden aangereden door automobilisten die te snel rijden. Voor overtredingen kom je meestal bij de kantonrechter terecht, voor misdrijven bij de rechtbank.

Bij een overtreding en sommige misdrijven is schikking mogelijk, bij zeer ernstige misdrijven is dat meestal niet het geval. Veroordelingen wegens overtredingen worden niet in het strafblad opgenomen, voor misdrijven daarentegen wel. Medeplichtigheid aan en poging tot een overtreding zijn niet strafbaar; bij de meeste misdrijven is dat wel het geval.

Deel dit bericht:
Facebook Twitter Plusone