Berichten uit de categorie: Politie-justitie

Onze samenleving kent een groot aantal normen en waarden, en op het niet-naleven van de meeste daarvan staat geen straf. Bijvoorbeeld: iemand niet bedanken voor zijn hulpvaardigheid is niet strafbaar. Gedragingen die in het maatschappelijk verkeer als onfatsoenlijk worden beschouwd, zijn nog lang niet altijd strafbare feiten. Overtreding van een klein aantal normen en waarden is opgenomen in het strafrecht en als men die regels overtreedt, kan daarop straf staan.

De vraag of de bovenbedoelde regels terecht in het strafrecht zijn opgenomen, kan te allen tijde ter discussie staan. Soms ook worden regels uit het strafrecht gehaald, omdat in de praktijk blijkt dat niet-naleving niet per se gevaarlijke situaties behoeft op te leveren of anderen niet per se behoeft te schaden.

Zo is er discussie geweest over het door fietsers rechtsafslaan bij rood licht. Dit was en is op zichzelf verboden, maar wordt tegenwoordig ook nog al eens oogluikend toegestaan. Thans wordt in een aantal gemeenten geëxperimenteerd met de mogelijkheid om fietsers bij rood licht rechtsaf te laten slaan, bijvoorbeeld door middel van een speciale afslag voor fietsers vóór het verkeerslicht langs.

gratie

Als men door de rechter veroordeeld is, eventueel in Hoger Beroep is geweest en/of zelfs Cassatie ingesteld heeft, dan komt er een moment dat de straf onherroepelijk is en tenslotte ten uitvoer zal worden gelegd. In bijzondere persoonlijke omstandigheden kan men dan een gratieverzoek indienen als laatste redmiddel om aan die tenuitvoerlegging te ontkomen. Men kan gratie krijgen voor de hele straf of voor een Read More →

strafblad

Er bestaat een strafregister waarin in het algemeen de veroordelingen worden opgenomen die iemand oploopt voor misdrijven; niet van overtredingen. De bedoeling van dat register is dat het gebruikt kan worden naar buiten. Als bijvoorbeeld een werkgever wil weten of iemand die solliciteert een blanco strafblad heeft, dan kan die werkgever bij de burgemeester van de woonplaats van de sollicitant een verklaring inzake diens gedrag Read More →

minderjarige en straf

Minderjarigen krijgen in het algemeen zeer korte straffen. Deze zijn vooral gericht op heropvoeding. Kinderen kunnen in een tuchtschool worden geplaatst. Dat kan voor hooguit 6 maanden; het kan ook voorwaardelijk. Soms is het opleggen van lichte straffen aan minderjarigen erg hard voor mensen uit de kring van het slachtoffer. Bijvoorbeeld: een zestienjarige die een moord heeft begaan, kan daarvoor maximaal 6 maanden tuchtschool krijgen. Read More →

maatregelen

Naast het opleggen van een hoofdstraf en een bijkomende straf kan de rechter ook overgaan tot het opleggen van een maatregel. Valt de dader niets te verwijten, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan kan geen straf worden opgelegd maar wel een maatregel worden geëist. In dit geval zal de dader in een krankzinnigeninrichting worden opgenomen. Dat mag voor maximaal 1 jaar. Een bekende maatregel is Read More →