Berichten uit de categorie: Persoon

Door er simpelweg te zijn als persoon verkrijgt men in Nederland allerlei rechten.

De wet zegt in het eerste artikel van het Burgerlijk Wetboek: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij
en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.’

Aan de andere kant zijn allerlei feiten (geslacht, leeftijd, nationaliteit) van invloed op die door de wet aan de persoon gegeven bevoegdheid.

Alles in het personenrecht draait om de persoon. We zullen bekijken hoe het recht aankijkt tegen het ontstaan van de persoon, de geboorte; hoe het staat met de naam van de persoon welke ‘staat’ de persoon heeft (wettig/onwettig/natuurlijk kind), wat de wet zegt over dood en vermissing, hoe het zit met de nationaliteit.

Mijn recht wat betreft gokken

Als het gaat om gokken in een online casino, dan gaat het al gauw om rechten en plichten van de gebruiker ervan. Als eerste kan de gebruiker van een online casino erop rekenen dat het online casino alles eerlijk laat verlopen. Dat houdt in dat alle uitslagen van de casino spelletjes correct zijn verkregen. Alle internetcasino’s zijn verplicht om een systeem in te bouwen dat Read More →

De dood

Voor de wet houdt de mens op te bestaan als persoon, bij zijn dood. Dan gaan zijn rechten en plichten direct over op zijn erfgenamen. Iedereen mag ‘aangifte’ doen van het overlijden. De wet stelt niemand verplicht zo’n aangifte te doen of te zorgen voor een begrafenis of crematie. Het is wel zo dat degene die het lijk onder zich heeft de burgemeester moet waarschuwen* Read More →

Adoptie

Zowel wettige als onwettige kinderen kunnen geadopteerd worden. Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van een echtpaar dat een kind wil adopteren. Daarmee is al aangegeven dat ongehuwden en alleenstaanden dat niet kunnen. De rechter kan dat verzoek alleen toewijzen als de adoptie in het ‘kennelijk’ belang van het kind is. Als het kind 12 jaar of ouder is dan moet Read More →

Nationaliteit

Nederlander is hij (of zij) die de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar hoe word je Nederlander? Kinderen van een Nederlandse vader of Nederlandse moeder zijn bij de geboorte Nederlander. De plaats van de geboorte is daarbij niet van belang. Een kind, geboren uit een in Nederland wonende vader of moeder die zelf ook geboren is uit een in Nederland wonende moeder, is bij geboorte Nederlander. Dit Read More →