Persoon en Familie

Wat in de gewone omgang met persoon en familie wordt bedoeld, is wel duidelijk. Maar hoe staat het met Het personen-recht en het familierecht? Individu en familie vormen de basis van onze samenleving; reden genoeg om deze categorie te wijden aan hun rechtsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid etc. Zéker nu er juist de laatste jaren beweging is gekomen in dit traditioneel toch vrij starre deel van onze rechtsregelingen.

Die stroomversnelling is vooral ontstaan door de opkomst van andere samenlevingsvormen dan het traditionele huwelijk, een gebied bij uitstek dat wordt bestreken door beide hierboven bedoelde rechten. Zo ondergaat bijvoorbeeld de adoptieregeling verandering, is er wijziging gekomen in de positie van wettige en onwettige kinderen, is de ouderwetse machtspositie van de man in de wet teniet gedaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Persoon
Erfrecht
Familie
Echtscheiding