Pensioenwijzer

De pensioenwijzer helpt bij vragen over het pensioen zoals: Hoeveel pensioen ga ik ontvangen na mijn vijfenzestigste jaar? Kan ik met prepensioen gaan? Op welke leeftijd is de AOW-leeftijd over twintig jaar?

De pensioenwijzer kan deze vragen over uw pensioen beantwoorden. Het gaat het erom, om uw pensioen in kaart brengen. Door het analyseren van uw pensioen kunt u nu maatregelen nemen om op in de pensioengerechtige leeftijd net zo vrij te kunnen leven als nu. Het is zaak dit zo snel mogelijk te doen. Dit kunt u zelf doen met behulp van pensioensites via internet of via uw adviseur bij uw bank of verzekeringsmaatschappij. Zo voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan.

Het analyseren van uw pensioen

Bij het analyseren van uw pensioen ontstaat er een duidelijk overzicht of er hiaten in uw pensioen zitten en waar nog op gelet kan worden. Daarbij is het ook van belang dat u uw persoonlijke situatie goed doorziet. Bent u afgelopen tijd van werk veranderd? Heeft u via uw werkgever een werknemerspensioen? Kunt u uw werknemerspensioen van uw vorige werk naar uw nieuwe werk overdragen? Bent u zelfstandige? Heeft u via een lijfrentepolis pensioen opgegebouwd en is deze nog rendabel? Hoe lang wilt u doorwerken na u vijfenzestigste of wilt u eerder stoppen met werken?
Wanneer u uw eigen situatie in kaart brengt, dan weet u welk inkomen uw op uw vijfenzestigste jaar of zelfs na uw zevenzestigste jaar zou kunnen ontvangen.

Uw pensioengegevens via mijnpensioenwijzer.nl

Op mijnpensioenwijzer.nl kunt al uw gegevens inzien betreft uw pensioen. U kunt hierop inloggen met behulp van uw Digid. Op deze site staan de bronnen van inkomsten die u tijdens uw pensioengerechtige leeftijd kunt ontvangen. Dit zijn uw toekomstige AOW uitkering, uw eventuele werknemerspensioen, uw mogelijke lijfrentepolissen of bankspaartegoeden en beleggingen en eventueel uw eventuele inkomen na het vijfenzestigste jaar. Maak niet dezelfde fout als veel gepensioneerden door in een pensioengat te vallen. Wordt vandaag nog wijzer van uw pensioen en bekijk uw huidige pensioen via de pensioenwijzer. Kijk wat u er nu nog aan kunt doen om uw pensioen te verhogen naar een respectabel maandinkomen voor nu en straks.