Berichten uit de categorie: Kopen, Lenen & Failliet Gaan

In de titel hierboven ligt ten onrechte de suggestie besloten dat kopen en lenen zouden moeten uitdraaien op failliet gaan. Toch is er aanleiding om deze onderwerpen in één categorie te behandelen. Want voor aankopen die nogal wat geld kosten, wordt dikwijls geld geleend om de koop te kunnen financieren. Leent men te veel, zodat de verplichtingen daaruit niet kunnen worden nagekomen, dan is een faillissement niet ondenkbaar.

Ook om een andere reden kunnen kopen en faillissement met elkaar in verband worden gebracht. In de huidige economische situatie neemt het aantal faillissementen erg snel toe. Dit kan betekenen dat kopers van een koude kermis thuiskomen: ze hebben bepaalde goederen gekocht, misschien zelfs al betaald, maar ze zijn nog niet geleverd. Vervolgens blijkt dan dat de verkoper tussen het moment van de koop en de levering failliet is gegaan.

consument en faillissement

Stel het geval dat iemand goederen bestelt, zoals een televisietoestel, een bankstel of gordijnen, en deze alvast betaalt, bijvoorbeeld omdat hij de goederen nog niet kan plaatsen en hij bezig is met een verhuizing. Hij zal dan kunnen afspreken dat de spullen op een zekere termijn worden geleverd. Maar gaat de leverancier intussen failliet, dan zit de consument wel met de brokken. Hij heeft recht Read More →

Faillissement afwikkeling

De curator kan in het algemeen gesproken het faillissement op drie manieren afwikkelen. 1) Hij kan besluiten dat de situatie zo slecht is dat er helemaal niets bij de schuldenaar te halen valt. In dat geval zal hij de rechtbank adviseren het faillissement weer op te heffen ‘bij gebrek aan baten’ zoals dat heet. Het gevolg is dat in dit geval niemand iets krijgt. Het Read More →

faillissement en huwelijk

In de categorie over familierecht bespraken we al even de ‘gemeenschap van goederen waarin men kan trouwen’. Is dat het geval, dan worden beide echtgenoten failliet verklaard, ook al is het faillissement te wijten aan de schulden van slechts één van hen. De hoogst persoonlijke goederen van de niet-failliet verklaarde partner blijven buiten het faillissement. Trouwt men onder zogenoemde huwelijkse voorwaarden dan valt het vermogen Read More →

Faillissement

Wie de advertentiepagina’s van de kranten erop naslaat, kan zien dat het tegenwoordig faillissementen regent. Faillissement is natuurlijk een bijzonder onplezierige aangelegenheid voor wie het zelf betreft. Maar het kan evengoed erg onaangenaam zijn voor derden, die met de gefailleerde partij in zaken gewikkeld waren. We zullen het hier vooral hebben over het faillissement van de verkopende partij, met wie men als consument een overeenkomst Read More →