Kinderopvangtoeslag 2014

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aan ouders die hier gebruik van maken. De kinderopvangtoeslag is geregeld vanuit de overheid. Elk jaar veranderd er wel iets op het gebied van de kinderopvangtoeslag, zo ook op het gebied van kinderopvangtoeslag 2014.

Regels en voorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag
De overheid heeft natuurlijk wel regels vastgesteld waar je aan moet voldoen om kinderopvangtoeslag te kunnen ontvangen, anders zou ons land failliet gaan. Nu we de financiƫle crisis doormaken, zijn de regels alleen maar strenger geworden.

Een eerste vereiste voor het kunnen ontvangen van kinderopvangtoeslag is uiteraard dat je een kind hebt die naar de opvang gaat. Om misbruik van de toeslag te voorkomen, dient de ouder in ieder geval te werken, te studeren of een inburgeringscursus te volgen bij een gecertificeerde instelling. Daarnaast dient de ouder de Nederlandse nationaliteit te hebben of een verblijfsvergunning. Teven mag het kind waar het om gaat nog niet op het voortgezet onderwijs zitten en de ouder dient de kosten van de kinderopvang te betalen. Tevens dient het kind bij de ouder op het adres te zijn ingeschreven en dient er kinderbijslag ontvangen te worden.

Het meest belangrijke nog is dat de gastouder of de kinderopvang waar u een schriftelijk overeenkomst mee moet hebben afgesloten, dient te zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Voldoet de gastouder of de kinderopvang hier niet aan, dan is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Vroeger was dit nog niet aan de orde en kon er bijvoorbeeld ook kinderopvangtoeslag ontvangen worden als opa en oma oppasten. Hier werd echter teveel misbruik van gemaakt, waardoor deze registratieplicht is ingesteld.

Tegenwoordig is er ook een maximum gesteld aan het aantal uren kinderopvang waar toeslag voor wordt uitbetaald. Het maximum ligt nu op 230 uren. Afhankelijk van hoeveel contracturen je bij je werkgever hebt, krijg je toeslag uitgekeerd. Bij dagopvang krijg je voor maximaal 140% van je uren die je werkt (ziekte en vakanties niet meegerekend) en voor buitenschoolse opvang is dit 70%.

Kinderopvangtoeslag 2014
Voor de Landelijk Register Kinderopvangtoeslag 2014 zal er wederom een en ander veranderen. wat deze veranderingen zullen zijn, zal de tijd moeten uitwijzen. Wat wel bekend is, is dat er een wetsvoorstel is ingediend waarbij er geen toeslag meer betaald wordt over de uren waarin geen daadwerkelijke opvang plaatsvindt, bijvoorbeeld als de kinderopvang gesloten is.