Berichten uit de categorie: Familie

Na de persoon als eenling, nu aandacht voor de verhouding van die persoon tot anderen. Hoe zit het met ouderlijke macht en voogdij? Hoe is het huwelijk geregeld? Bij dat laatste besteden we wat uitgebreider aandacht aan de echtscheiding.

Bij deze verhouding van de persoon tot zijn familie, tot anderen, behandelen wij door elkaar de juridische band die er tussen personen, zoals in een huwelijk, kan bestaan, en de financiële consequenties die de wet daaraan verbindt.

samenwonen

De enige samenlevingsvorm die de wet kent, is het huwelijk. Voor het ongehuwd samenwonen kent de wet dus geen regels. Bij samenwonen denken we vooral aan man en vrouw, die (nog) niet willen trouwen; maar ook broer en zus of homofielen kunnen gaan samenwonen. Sommige mannen en vrouwen gaan samenwonen omdat ze principieel tegen het huwelijk zijn. Laten we eens bezien wat de voor-en de Read More →

de raad voor de kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming werkt ten behoeve van het kind en verricht een groot aantal activiteiten. Wanneer ouders of voogd hun taak niet aankunnen, kan de Raad een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank uitlokken. Hij geeft ook voorlichting en advies aan een groot aantal instanties zoals rechter, officier van justitie, de kinderbeschermings instellingen, en ook aan ouders en verzorgers. Hij oefent toezicht uit op Read More →

leerplicht

De leerplichtwet verplicht de ouders (verzorgers, opvoeders) het kind als leerling aan een school in te schrijven. Ze moeten erop toezien dat het kind de school ook inderdaad regelmatig bezoekt. De leerplicht begint op 1 augustus van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar en 8 maanden bereikt. Hij duurt in principe 10 jaar; dus op zijn zestiende jaar plus 8 maanden Read More →

onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht van ouders ten opzichte van hun kind(eren) bestaat in principe tot het kind meerderjarig is. Als het kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien, dus als het niet meer leerplichtig is en bijvoorbeeld een baan heeft, kan het anders liggen. Wil zo’n kind nog verder studeren, dan kan dat problemen opleveren. De overheid gaat ervan uit dat de ouders die studie moeten bekostigen, Read More →