Berichten uit de categorie: Erfrecht

We behandelen hier op deze plaats summier het erfrecht. Want hoewel voor de wet de persoon ophoudt te bestaan bij zijn dood, zijn er over de spullen, het geld en andere zaken die de overledene nalaat vele (juridische) verwikkelingen mogelijk.

Successierechten

Hoe groter de erfenis, hoe groter de belasting die men ervoor moet betalen. Tot bepaalde bedragen zijn de naaste verwanten vrijgesteld van die belasting. De overgebleven echtgenoot mag tot € 532.570,00 erven zonder dat hij/zij daarover belasting hoeft te betalen. Op dit bedrag wordt gekort de helft van de gekapitaliseerde waarde van door het overlijden verkregen vrijgestelde pensioenen. Overigens wordt deze belasting zwaarder naarmate men Read More →

Schulden

Wie erft, krijgt niet alleen een (bepaald deel van een) vermogen, maar ook een aandeel in de eventueel bestaande schulden van de overledene. Wanneer men vermoedt dat er nogal wat schulden loskomen, dan kan men bij de Griffie van de Rechtbank laten vastleggen dat men of de hele erfenis verwerpt of de erfenis alleen ‘beneficiair’ aanvaardt. Dat laatste wil zeggen dat men de erfenis alleen Read More →

Codicil

Kleinere zaken, zoals het erven van bepaalde sieraden of bepaalde meubelstukken, kunnen op een gewoon papier worden vastgelegd, wat niet per se door een notaris hoeft te worden opgesteld. Zo’n verklaring heet codicil. Het moet wel gedetailleerd worden opgesteld en ondertekend zijn. In zo’n codicil kan men ook zijn begrafenis regelen.

Langstlevende

Kinderen erven dus te allen tijde, maar hun belang kan botsen met het belang van de overgebleven huwelijkspartner, bijvoorbeeld als er een huis moet worden verkocht. Hiervoor kan een stokje worden gestoken door middel van de zogenoemde testamenten op de langstlevende. Daarin kan men bepalen dat de overgebleven huwelijkspartner tot zijn of haar dood als vorm van levensonderhoud het hele vermogen mag behouden. Kan men Read More →