Berichten uit de categorie: Echtscheiding

Het huwelijk kan eindigen door drie oorzaken:
- de dood van een van de partners;
- echtscheiding;
- ontbinding na scheiding van tafel en bed.

Men kan overigens niet scheiden binnen een jaar na sluiting van het huwelijk. Scheiding van tafel en bed is binnen die periode wel mogelijk.

Bij de scheiding van tafel en bed eindigt het huwelijk zelf niet. Alleen de verplichting om samen te wonen wordt opgeheven. Een van beide partners krijgt de woning toegewezen en mag op grond daarvan de ander de toegang weigeren.

Scheiding van tafel en bed en echtscheiding worden uitgesproken door de Rechtbank, wanneer de echtelieden de mening zijn toegedaan dat het huwelijk ‘duurzaam is ontwricht’.

Het is mogelijk eerst scheiding van tafel en bed aan te vragen en vervolgens alsnog over te gaan tot echtscheiding. Pas bij de echtscheiding wordt dan het huwelijk volledig ontbonden. Duurzame ontwrichting is de enige grond die nog is overgebleven om uit elkaar te gaan. Vroeger had je ook overspel, kwaadwillige verlating of mishandeling. Dat zijn momenteel geen gronden meer om te scheiden. Wel kunnen die gronden aangeven dat het huwelijk duurzaam is ontwricht; maar op zich kan de rechter het niet meer als argument gebruiken om een echtscheiding toe te staan.

Veel mensen denken dat, wanneer ze van hun partner weglopen, ze het recht op alimentatie verliezen. Dat is onjuist. Wel kan het zijn dat degene die het huis verlaat daardoor een kleinere kans maakt dat de woning aan hem of haar wordt toegewezen.

alimentatie tussen gewezen echtgenoten

De belangrijkste categorie alimentatieplichtigen vormen de echtgenoten en de gewezen echtgenoten. Ze zijn, uitzonderingen daargelaten, verplicht bij te dragen in de kosten van de huishouding, de verzorging en de opvoeding van hun kinderen. Aldus de wet. Bij huwelijkse voorwaarden kan daarvan worden afgeweken. Is de samenwoning door onredelijk gedrag van één van de echtgenoten beëindigd, dan moet deze aan de andere partner een bedrag uitkeren Read More →

alimentatie

Bij alimentatie denkt men veelal slechts aan de alimentatie die bij echtscheiding betaald moet worden door een van de huwelijkspartners. Ook anderen kunnen echter alimentatieplichtig zijn. Het Nederlandse familierecht gaat er-vanuit dat allerlei familieleden elkaar naar draagkracht moeten onderhouden, als daaraan behoefte blijkt te bestaan. De wet geeft aan wie daartoe kunnen worden verplicht en wie daarop aanspraak kunnen maken. Als partijen niet tot overeenstemming Read More →

voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kan zich soms maanden voortslepen. Het leidt tot erg vervelende situaties, want zolang de echtscheiding nog niet officieel is uitgesproken, hebben beide partijen recht om bijvoorbeeld in de echtelijke woning te wonen. Om dit soort zaken te regelen zijn voorlopige voorzieningen mogelijk. Deze moeten in principe vrij snel geregeld kunnen worden, binnen 2 a 3 weken nadat je voor de eerste maal bij Read More →

De kinderen

Na ontbinding van het huwelijk door echtscheiding, eindigt meestal de ouderlijke macht en wordt de ene ouder voogd, de andere toeziend voogd. De invloed van de toeziend voogd is, zoals gezegd, erg klein. Hij moet kijken of de voogd het vermogen van het kind goed beheert. Kinderen hebben echter niet vaak een vermogen. De voogd wordt verantwoordelijk voor de verzorging van het kind, de opvoeding, Read More →