Disclaimer

Sommige wetten en regels kunnen tijdens uw bezoek reeds vervallen of aangepast zijn!

mijnrecht.net is zorgvuldig als het gaat om het geven van informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kan er op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de inhoud van deze site. Verder aanvaardt mijnrecht.net geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van mijnrecht.net kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen. mijnrecht.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

U zal deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.