Mijnrecht

Ook al zijn we ons er niet altijd scherp van bewust, toch hebben we in het dagelijkse leven voortdurend te maken met Wet en Recht. Ga maar na: wie werkt, moet rekening houden met een aantal plichten en rechten welke zijn vastgelegd in het arbeidsrecht. Zo heeft bijvoorbeeld wonen te maken met het huurrecht. Het verkeer kent zijn rechtsregels en zelfs bij onze contacten met de buren en even goed bij het boodschappen doen kunnen dergelijke regels een rol spelen.

Er zijn op allerlei gebieden zó veel regels dat de vraag gewettigd is: Kan de burger redelijkerwijs nog wel geacht worden de wet te kennen? In de vraag ligt eigenlijk al een ontkennend antwoord opgesloten en daarom wil deze Wetswijzer de lezer helpen toch een beetje wegwijs te worden. Daarbij gaat het er in de eerste plaats om hem de brede paden te wijzen. Oplossingen voor allerlei persoonlijke gevallen kunnen meestal niet worden geboden, want daarvoor is de werkelijkheid dikwijls te ingewikkeld.

Wel probeert deze Wetswijzer de lezer op het spoor te zetten naar het antwoord op juridische vragen. Daartoe wordt op deze website een aantal van de belangrijkste wetten en regels besproken, waarmee iedereen wel eens te maken krijgt.

Wat is recht?
Men zou kunnen zeggen: het Recht bestaat uit alle door de overheid vastgestelde regels, die o.a. in wetten zijn vastgelegd. Maar daarmee zijn we er nog niet, want ook de uitleg van die regels, waarover men nogal eens van mening verschilt, hoort erbij.

Daarnaast is een belangrijke plaats ingeruimd voor een algemeen categorie over rechts hulp en zorg. Vanaf achttien jaar is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Kinderen tot en met zeventien jaar zijn gratis meeverzekerd. De zorgverzekering 2014 bestaat uit een naturapolis waarbij de medische kosten worden vergoed door de zorgaanbieder die een contract heeft met de zorgverzekeraar. Bekijk hier alle info over de zorgverzekering 2014

mijnrecht